Vad är Growth Hacking?

2021-01-28 av Oskar Wennberg

Att med så små medel som möjligt växa så mycket som möjligt – låter det lockande? Då är kanske Growth Hacking något för dig!

Begreppet Growth Hacking myntades av Sean Ellis när han skulle formulera en jobbannons. Personen han var på jakt efter fanns egentligen inte beskriven någonstans tidigare. Han behövde någon vars fokus helt och hållet låg på tillväxt. 

Det är precis det Growth Hacking handlar om, att fokusera uteslutande på tillväxt. Vad kan vi göra just nu för att skapa tillväxt i bolaget? Oavsett om det handlar om marknadsföring, produktutveckling eller något annat.

Vad är skillnaden på marknadsföring och Growth Hacking?

Growth Hacking har på kort tid blivit ett buzz word inom marknadsföring. Men grejen med arbetssättet är att det handlar om så mycket mer än om bara marknadsföring.

Pirate Metrics, AAARRR (säg det som en pirat!), beskriver vilka mätpunkter kan använda sig av:

Awareness: Att skapa uppmärksamhet kring ett varumärke, produkt eller tjänst. Kan mätas bl.a genom antalet besökare på webbplatsen, hur många som sett annonser (impressions), Click through rate osv. 

Acquisition: Få personen att utföra en handling. Kan vara att signa upp på nyhetsbrev, fylla i ett leads-formulär eller kontakta dig på annat vis. En viktig mätpunkt är cost of acquisition. 

Activation: Aktivera personen genom att de skapar ett konto, testar en tjänst eller blir betalande kund. 

Revenue: Intäkterna som genereras. Intressanta mätpunkter kan till exempel vara genomsnittsorder, återkommande månatliga intäkter, merförsäljning osv. 

Retention: Att behålla och skapa återkommande kunder. Här mäts bl.a kundnöjdhet, hur lång tid det tar innan en ny kund är lönsam, hur mycket intäkter en kund i genomsnitt genererar under en viss tidsperiod (Customer Lifetime Value) eller hur många kunder ett företag förlorar under en viss tid (Churn rate)

Referral: Få befintliga kunder att rekommendera dig till nya potentiella kunder. Du kan använda dig av bl.a NPS Score för att få en uppfattning om hur villiga dina kunder är att rekommendera dig. 

Alla de här aspekterna är något en growth hacker tar i beaktning. En marknadsförare fokusera traditionellt sett på de två första områdena; Awareness och Acquisition. 

Vilka roller ingår i ett Growth Team?

Idén med Growth Hacking bygger på att man skapar ett tvärfunktionellt team av olika kompetenser. En utvecklare kan vara en growth hacker likaväl som en digital marknadsförare kan vara det, så länge fokuset ligger på tillväxt. Det handlar om ett mindset!

Eftersom teamet jobbar agilt i en iterativ process krävs en person som styr processen. Personen har vana av att leda agila processer och har ofta en bakgrund inom systemutveckling eller liknande. 

Teamet kan bestå av analytiker, utvecklare, marknadsförare, ingenjörer, produktdesigners osv. Tillsammans har de ett gemensamt mål: Tillväxt!

Är du på jakt efter en byrå som kan hjälpa dig att accelerera tillväxten? Här har vi samlat tips på hur du lyckas med ditt byråval!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.