3 tillvägagångssätt för att mäta varumärkeskännedom

2021-04-28 av Oskar Wennberg

Byron Sharp har spenderat årtionden med att studera vad som faktiskt fungerar inom marknadsföring och försäljning. Enligt honom är just varumärkeskännedom en av de viktigaste faktorerna som faktiskt driver försäljning. Genom sin forskning har han kunnat visa att företag med högre varumärkeskännedom också har en större andel av marknaden och att deras kunder dessutom handlar oftare. Ta en titt på hans TEDxTalk här. Det har förvisso 10 år på nacken, men är fortvarande väldigt intressant!

Att ha koll på i vilken utsträckning människor känner till ditt varumärke och hur det pratas om det är grundläggande för att bygga varumärket långsiktigt. Utan dessa slutsatser är det svårt att veta vilken strategisk approach du ska ha och vilka åtgärder du behöver vidta. 

Så hur ska du gå tillväga för att mäta varumärkeskännedom? Här listar vi 3 tillvägagångssätt. 

Analysera din webbplatstrafik

Genom att mäta och analysera trafiken till din webbplats kan du få en fingervisning om hur varumärkeskännedomen utvecklas över tid. Men tänk på att titta på rätt siffror. I Google Analytics är det ”Direct” du ska titta på. Trafiken som siffran visar är primärt personer som har skrivit in din URL direkt i sitt adressfält, men kan också komma från en rad andra källor:

  • Klick på länkar i mail
  • Länkar i PDF:er eller andra dokument offline
  • Länkar i sociala medier-appar
  • Ibland, beroende av problem med browser kan även trafik från organiskt sök hamna i Direct. 

Det är alltså viktigt att du säkerställer och kontrollerar datan du analyserar för att kunna dra korrekta slutsatser. Detta kan du göra bl.a genom att skapa UTM-taggade länkar för dina olika digitala kampanjer. 

Gör undersökningar

I undersökningar för att mäta varumärkeskännedom brukar man skilja på spontan varumärkeskännedom och hjälpt varumärkeskännedom. Spontan varumärkeskännedom visar hur många personer som har kännedom om varumärket utan hjälp. Hjälpt varumärkeskännedom visar hur många personer som har kännedom om varumärket efter att ha blivit påminda om det. 

Använd dig av Social Listening

En av de mest effektiva metoderna för att mäta varumärkeskännedom är social listening. På sociala medier pratar människor konstant om olika varumärken. Idag finns en hel uppsjö av verktyg som kan hjälpa dig att få koll på när ditt företag nämns, konversationer med relevanta nyckelord, branscher, ämnen eller konkurrenter. Genom att analysera informationen kan du dra slutsatser kring åtgärder du behöver vidta. 

Tre verktyg för Social Listening:

Mention

Sprout Social

falcon.io

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.