Konsten att hitta den rätta mediemixen

2020-10-28 av Oskar Wennberg

Att hitta den rätta mediemixen är en av de stora utmaningarna för marknadsförare. Det är en utmaning som dessutom blir större för varje ny kanal och teknologi som introduceras i mixen. 

Svenska marknadschefer anser att det är en av de största utmaningarna de har de kommande åren. Att hitta den rätta mediemixen blir svårare, särskilt när mediemarknaden nu är så pass komplex och målgrupperna blir allt mer fragmenterade.

I en undersökning från Research Now och Econsultancy tillfrågades både kunder och byråer om hur deras typiska mediamix ser ut. Kunderna placerade i genomsnitt en fjärdedel av sin budget i digitala kanaler (25%), strax över en femtedel i print (21%) och 13% i TV. I kontrast till det sade byråerna att mixen för deras typiska kunder skulle ge 16% i TV och 19% i print. 

Något som är relevant att nämna i sammanhanget är de tillfrågades budgetstorlek. Att tyngden i det här fallet hamnar i digitala kanaler är inte jätteförvånande med tanke på budgetstorleken hos de tillfrågade, eftersom kampanjer i digitala kanaler inte kräver en lika stor budget som exempelvis TV. Hela 62% hade en budget på under 6,1 miljoner kr. 

De senaste åren har digitala kanaler vuxit fram som effektiva kanaler för att nå allt mer teknologiskt hemmastadda konsumenter, särskilt millennials. Enligt eMarketer spenderade vuxna i USA nästan sex timmar per dag i olika digitala kanaler, inklusive mobiler, datorer och andra uppkopplade devices. Multi-screen-beteende ger marknadsförare en rad möjligheter att visa annonser och förbättrade tracking-möjligheter i digitala kanaler har ökat marknadsförares fokus på dessa kanaler. 

Men, har det verkligen ökat effekten? Självklart finns exempel på kampanjer i digitala kanaler som har fått fantastisk effekt, som har blivit virala och gett en väldigt hög ROI. Men många studier tyder på att verklig framgång kommer av att hitta den rätta mixen av kanaler. Fokuset för marknadsförare borde därför ligga på att validera effektiviteten i respektive kanal i förhållande till målen och att optimera mediemixen därefter.

Vill du läsa hela rapporten så finns den att ladda hem här: http://info.researchnow.com/econsultancy-ad-effectiveness-report-emea-uk

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.