Reklamtröttheten slår i taket – Ett resultat av kortsiktighet

2020-10-28 av Oskar Wennberg

Trots att forskningen tydligt visar att långsiktig reklam ger bättre effekt än kortsiktig skiftas budgeterna mer och mer mot kortsiktiga initiativ. Samtidigt peakar reklamtröttheten. 

Reklamtröttheten har aldrig varit större. Hela sex av tio svenskar är negativt inställda till reklam, enligt Sveriges Annonsörers årliga undersökning. Bara en av tio är positivt inställda till reklam. 

Mest negativ upplevs reklam i TV. 77% säger att de upplever reklam i TV som ganska eller mycket negativ. Därefter följer digitala playtjänster (74%), reklam vid besök på sajter på internet (74%) och reklam på YouTube (71%).

Vissa kanaler upplevs dock mer positiva. Hela 27% upplever reklam på bio som ganska eller mycket positiv, följt av reklam i tryckta tidningar och magasin (20%), utomhusreklam (19%) och reklam i dagspress, morgon- och kvällstidning i pappersformat (18%) och reklam i brevlådan (16%)

Långsiktiga mål leder till högpresterande kampanjer

Peter Field, expert inom reklamens effekt på IPA, menar att kortsiktigheten är det som driver kollapsen i både effekt och effektivitet. Trots att de allra flesta marknadschefer vet att de bör satsa på mer långsiktig kommunikation är det det kortsiktiga mål som får styra. 

Han har bland annat studerat 76 prisade kampanjer och kategoriserat dessa i högpresterande och lågpresterande, sådana som skapade mer än en stor effekt på affären och de som inte gjorde det. 

Det visade sig då att högpresterande kampanjer är mer sannolika att innehålla långsiktiga mål (ex. vis större marknadsandel) och att de dessutom mäts över i snitt dubbel så lång tid. Med andra ord: Vill du skapa stora effekter? Tänk långsiktigt.

Är det verkligen reklam folk är trötta på?

Vi startade faktiskt AgencyMatch för att vi var så fruktansvärt trötta på dålig reklam. Ett naturligt utfall av att fler företag samarbetar med rätt byråer borde bli att det görs bättre reklam. Det ger varje fall bättre förutsättningar. 

Det är just det vi tror att reklamtröttheten beror på. Inte reklam i sig, utan dålig reklam! Kortsiktig, påstridig och inte alls förankrad i en verklighet som överensstämmer med mottagarens förväntningar. 

Som varumärke måste du skapa ett mervärde för mottagaren. Och visst, ibland kan det vara ett kortsiktigt värde, en rabatt eller ett erbjudande, men inte alltid. Reklam som skapar långsiktiga värden är den som verkligen gör skillnad, även på sista raden. 

Varje dag exponeras vi för upp emot 10 000 reklambudskap. Vill du bli ihågkommen? Leverera då något minnesvärt!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.