Sex olika digitala strategier – Hur tänker du?

2020-10-28 av Oskar Wennberg

I över tjugo år har digitaliseringen förändrat marknader, skapat nya företag och affärsmodeller och inte minst utkrävt en hel del offer i de företag som inte har varit tillräckligt alerta. Jacques Buggin, senior partner på McKinsey och Nicholas Van Zeebroeck, Professor of Innovation and Digital Business at the Université Libre de Bruxelles har undersökt fler än 2000 företags digitala initiativ för att ta reda på vilka framgångsfaktorerna är. 

Trots att vi har levt med digitalisering i många år nu är det fortfarande en stor utmaning för de allra flesta företag. För att lyckas krävs en digital strategi som tar hänsyn till många olika faktorer. Det är inget du hafsar ihop på en eftermiddag utan kräver grundlig research, tankekraft och förmodligen en hel del hjälp från skickliga konsulter. Inte minst krävs det att du är modig.

Det Jacques och Nicholas fann i sin undersökning var att de företag som hade de mest modiga digitala strategierna i kombination med att ha strategierna förankrade i organisationen var de företag som lyckades bäst med digital transformation. Det som kännetecknade resultatet för ”The Big and Bold” var ökande intäkter, ökande vinster och ROI på digitala investeringar. De företag som ligger i topp (13%)  har en tio gånger högre ROI på sina digitala investeringar än de som ligger i botten. Inget utrymme för halvmesyrer med andra ord.

I undersökningen har författarna identifierat sex olika digitala strategier som företag använder idag. De tre första är mer offensiva och riktar in sig på nya behov, nytt utbud och nya affärsmodeller. De tre sista är mer defensiva strategier vars syfte främst är att förbättra det företaget redan gör.

6 olika digitala strategier

Platform play: En tredjedel av företagen i undersökningen har i någon utsträckning använt sig av platfformsstrategier, i ett försök att omdefiniera värdekedjan i sin bransch. Digitala plattformar har styrkan att radikalt förändra sättet som värde distribueras i en värdekedja. Författarna väljer att lyfta fram Accor som ett exempel. Accor är en av världens största hotellgrupper som äger bl.a Sofitel, Novotel och Ibis. I ett försök att konkurrera med sajter som  Expedia och Bookning, öppnade Accor upp sin egen bokningsplattform för oberoende hotell som inte ägs av koncernen. Och även om just detta experiment i slutändan inte lyckades är det ett intressant exempel på hur ett företag kan använda digitala plattformar för att förändra värdekedjan. Läs mer här!

New marginal supply: 13 % av företagen i undersökningen använde sig av digital teknologi för att komma över ett tidigare otillgängligt utbud av varor. Ofta, men inte alltid, gjordes detta i kombination med Platform play. Här lyfts Ikea och H&M fram som exempel. Båda företagen har skapat tjänster kring återvinning av produkter. Läs om Ikea här och om H&M här.

Digitally-enabled products and services: 55 % av företagen använde digital teknologi för att skapa nya produkter och tjänster med digitala features. Ett exempel är en eltandborste från Oral-B som ger användaren instruktioner i en app via Bluetooth. Se en film om Oral-B SmartSeries här.

Rebundling and customizing: 60 % av företagen använde digital teknologi som ett sätt att ompaketera sina tjänster för att bättre tjäna sina befintliga kunder. New York Times betalvägg som låter betalande prenumeranter skapa listor, bevakningar och organisera innehållet man tar del av är ett exempel bland många.

Digital distribution channels: 60 % av företagen investerade i olika kanaler för digital distribution för att tillgängliggöra sina produkter och tjänster för målgruppen.

Cost efficiency: Nästan hälften av företagen använde digital teknologi för att bli mer kostnadseffektiva, genom exempelvis automatisering och stordriftsfördelar.

Sammanfattningsvis, skriver författarna, att framgångsrika företag i en större utsträckning anammade någon av de tre offensiva digitala strategierna. Framgångsrik digital transformation är mindre fokuserad på kostnadseffektivitet och mer fokuserad på nya produkter och nya kunder.

För företag som är övertygade om att transformera och att anpassa sig är nyckeln att försäkra sig om att deras strategi verkligen är transformerande och inte bara ett paket av kostnadsbesparande åtgärder.

Hela artikeln finns att läsa på Harvard Business Review här.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.