7 marknadsföringstrender som formar 2021

2020-11-25 av Oskar Wennberg

Vilka marknadsföringstrender kommer att forma 2021? Vi har grävt i Deloittes 2021 Global Marketing Trends Study för att hitta svaren.

Deloittes 2021 Global Marketing Trends Study bygger på svar från 2447 konsumenter och 405 CMOs, CFOs, COOs, och CHROs från hela världen. Rapporten beskriver ingående 7 globala marknadsföringstrender som kommer att forma 2021. 

Mycket handlar om anpassning till ”det nya normala”, de förändringar som Covid-19 har inneburit och kommer att innebära. 

Här har vi valt ett par intressanta insikter kring varje trend. 

Syfte

Varumärken som vet varför de existerar och vilka de finns till för är de som blir framgångsrika. Inget nytt egentligen, men vikten av ett tydligt syfte blir allt viktigare. Särskilt i turbulenta tider. 

79% av respondenterna mindes varumärken som hade gjort något under pandemin för att hjälpa kunder, anställda och samhället. 

Agilt arbetssätt

Förändringarna i konsumentbeteenden under pandemin saknar motstycke. Företag som arbetar agilt har haft en stor fördel jämfört med konkurrenterna. 

Undersökningen visade att 58% av respondenterna kunde ge exempel på ett varumärke som snabbt hade lyckats anpassa sig till ”det nya normala”. Utav dessa angav 82% att just den här anpassningen, med mer relevanta erbjudanden, hade ökat deras intresse för att köpa produkter från de varumärkena.  

Pandemin har också ökat konsumenters uppskattning för tech. Dessutom menar många att de kommer att använda digital teknologi mer än innan pandemin. 

Glöm inte människan

Vad är mest viktigt, effektivitet eller den mänskliga upplevelsen? I rapporten förs ett intressant resonemang. När företag designar sin digitala framtid för effektivitet, snarare än mänsklig kontakt, så uppstår en skuld. Den här skulden visar sig sedan i missvisande resultat, att personer inte känner sig inkluderade eller känslor av social isolering. 

När pandemin slog till valde människor bort digitala tjänster som saknade en känsla av mänsklighet eller som inte kändes autentiska:

”It’s the choice between taking a cheaper flight or a safer one; buying clothing with the fastest delivery or from the supplier with the most ethically designed supply chain; relying on a “robo adviser” for your investments or taking out time to ensure your money is directed toward investments that align with your values.”

Tillit

Som vi säger här nere i Malmö: Guld tar man, silver får man. Så fungerar det med tillit också. Det är inte något man bara får, utan något man förtjänar.

För företag handlar det om att vara transparent i sina budskap och att konstant leverera på det man har lovat. Det finns inte utrymme att säga en sak och göra en annan. Generation Z, den största konsumentgruppen i USA och Europa, väljer företag vars värderingar resonerar med de egna värderingarna, något som är viktigt ur både ett marknadsföringsperspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv.

Deltagande

Företag som lyckas fördjupa engagemanget hos sina kunder har ett försprång mot konkurrenterna. Deltagande kan handla om många olika saker. Passivt deltagande är exempelvis att ge feedback eller att diskutera ett varumärke. Aktivt deltagande är mer meningsfulla interaktioner som co-creation eller att skapa innehåll för varumärket (ex.vis en bloggartikel). 

Samarbeten

Hur kan du börja titta bortom det du göra idag och skapa nya samarbeten som integrerar insikter om dina kunder och digitala plattformar för att bli mer innovativ, överraska och glädja din målgrupp?

Ett exempel är Lloyd’s Bank som under pandemin utvecklade sitt samarbete med Mental Health UK. Syftet med samarbetet var att skapa medvetenhet och att erbjuda hjälp kring psykisk ohälsa kopplad till finansiella problem. Genom att lyssna direkt på målgruppen skapade de inte bara en banklösning, de skapade a finans- och ”mental wellness”-lösning när många upplevde stress och ångest kring sin ekonomi.

Här kan du läsa mer om det.

Framtidens marknadsteam

För att svara upp mot den accellererande förändringen måste företag prioritera utvecklingen av sina marknadteam. Marknadschefens roll har förändrats i grunden, från att bara ansvara för varumärket till en strategisk tänkare som ska driva intäkter. 

Vi lever i en tid när AI gör oss snabbare och smartare, där fler och fler väljer bort traditionella arbetstider till förmån för gig-ekonomin och där vi hela tiden utvecklar vår kompetens. För att bygga framtidens marknadsteam gäller det att hänga med i utvecklingen och se på utvecklingen som en konstant resa, inte en enskild händelse.

Marknadsföringstrender kommer och går, vad består?

Varje år skrivs mängder av rapporter och artiklar om vilka trender som kommer att forma framtidens marknadsföring. Ska man sammanfatta den här rapporten så är det med en uppmaning om att gå in i 2021 med en stor portion lyhördhet. Lyssna på omvärlden och lyssna på din målgrupp. För att navigera rätt i det nya, snabba marknadföringslandskapet krävs fingertoppskänsla. Var ödmjuk inför uppgiften, gör en ordentlig inventering av kompetensen och var beredd på snabba svängar!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.