Marknadsförare, detta måste du veta om Generation Z

2020-10-26 av Oskar Wennberg

Generation Z är präglad av en digital uppväxt, är mycket hälsomedvetna och har ett stort politiskt engagemang. De är den största konsumentgruppen i USA och Europa. Här är det du måste ha koll på!

Ken Hughes, en av världens ledande strateger inom konsumentbeteende och customer experience, har kallat millennials för ”bara förbandet”. Framtiden tillhör Generation Z, det är de som är huvudakten.

År 2020 kommer Generation Z att vara den största konsumentgruppen i USA och Europa, 40% av befolkningen. I Sverige är fler än 1 150 000 personer i åldern 15-24 år, enligt SCB.

De beskylls ofta för att vara bortskämda, söndercurlade och lata, men stämmer det verkligen? 

En digital uppväxt

Till skillnad från millennials har den den yngre generationen vuxit upp med smartphones, sociala medier och vetskapen om att all information de behöver finns bara ett par knapptryck bort. Elektronik som var lyxvaror för deras föräldrar och äldre syskon är nödvändigheter i varje hem idag. 

Tidigare generationer har upplevt ett skifte, från analogt till digitalt. För Generation Z har hela barndomen varit digital. Ta musik som ett exempel. En 35-åring hann uppleva Walkmans, bärbara CD-spelare, MiniDisc och iPods innan Spotify tog över och flyttade in i varenda smartphone. För dagens 18-åring har streaming av musik varit en självklarhet. 

Generation Z kommer också att få se stora teknologiska framsteg i sina vuxna liv, men förmodligen är de bättre rustade att hantera dessa eftersom hela uppväxten har varit digital. 

Autenticitet spelar stor roll

Dagens unga har starka åsikter och är djupt engagerade i sakpolitiska frågor, särskilt sådana som rör miljö och jämställdhet. Greta Thunberg och den rörelse hon har skapat är kanske det starkaste beviset på det. 

Att veta var produkter kommer från och hur de tillverkas spelar stor roll. Som varumärke måste du kunna erbjuda transparens och autenticitet, annars blir du inte tagen på allvar. 

Varumärken som kan visa att de står för något, att de drivs av ett högre syfte, har med andra ord ett ett stort försprång. Den här generationen väljer företag vars värderingar resonerar med de egna värderingarna, något som är viktigt ur både ett marknadsföringsperspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Svårt att hitta rätt kompetens bland byråerna? Just därför har vi skapat AgencyMatch! Du beskriver dina behov och blir matchad mot hundratals byråer. Klicka här för att läsa mer på startsidan.

Generation Z är hälsomedvetna

Dagens tonåringar dricker mindre än någonsin. Flera dricker inte alls, något som är lika mycket ett ställningstagande som ett hälsoval. De fokuserar på träning, välmående, sina relationer och sina fritidsintressen. 

För dagens unga är det inte högstatus att jobba en fredagkväll. De är oerhört medvetna om riskerna kring utbrändhet och det är något som oroar många eftersom man har sett föräldrar och äldre syskon som lider av utbrändhet. 

Näringsläran har kommit långt och dagens unga är måna om att maten de stoppar i sig är nyttig. Genom sociala medier har de blivit exponerade för internationell mat hela sina liv och därför är de också mer benägna än äldre generationer att laga mat från olika delar av världen.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.