5 insikter för bättre varumärkesbyggande

2022-08-31 av Oskar Wennberg

Funderar du över hur du ska ta varumärkesarbetet till nästa nivå? Här kommer fem insikter kring varumärkesbyggande som hjälper dig på vägen och visar varför ett gediget varumärkesarbete verkligen lönar sig.

1. Autenticitet är viktigt för varumärken

Vill du skapa en riktigt bra relation med din målgrupp är autenticitet avgörande. Enligt en rapport från Stackla anser 88% av konsumenterna att autenticitet är en nyckelfaktor när de väljer vilka varumärken de gillar och stöttar. 

Konsumenter förväntar sig att företag de handlar från är autentiska i hur de presenterar sig själv och hur de sköter sina affärer.

Den här trenden drivs främst av yngre målgrupper som milennials och Gen Z. Varumärken som kan visa att de står för något, att de drivs av ett högre syfte, har ett stort försprång. Den här generationen väljer företag vars värderingar resonerar med de egna värderingarna, något som är viktigt ur både ett marknadsföringsperspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv. 

2. Första intrycket spelar stor roll

Det tar en tiondels sekund att bilda sig en första uppfattning om en person. Samtidigt vet vi såklart att människor är mycket mer än vårt första intryck av dem. Men när det kommer till intrycket av ditt varumärke är det inte en risk värd att ta. Det tar en tjugondels sekund för en förstagångsbesökare att skapa en åsikt om en sajt (8ways, 2019). 

Hur många gånger har du själv kommit in på en sajt som ser ut som en relik från 90-talet? Allt för ofta förmodligen. Vad får du då för intryck av det företaget?

Oavsett vilken bransch du verkar i är det sannolikt att första intrycket din målgrupp får av företaget kommer via er sajt. Om du inte tar hand om din hemsida är sannolikheten hög att du tappar kunder. 

Så vad kan du göra för att säkerställa att du ger ett gott första intryck? Till att börja med ska du vara noggrann i val av färger, avstånd, typsnitt, textmängd och struktur. Fundera över innehållet på sajten. Är det optimerat? Eller finns det utrymme för förbättring? Är du nöjd med er logotyp och var den är placerad? På vilka sätt kan du underlätta för era besökare? Bättre sökfunktion och filtrering? Nya kontaktvägar? Kanske en chatbot? Möjligheterna är nästintill oändliga. Håll koll på hur besökarna beter sig på er sajt. Var droppar de av och varför? Se till så att dina besökare har en så trevlig och smidig upplevelse som möjligt – samtidigt som du fokuserar på era mål. 

3. Konsumenter gillar varumärken som tar ställning i sociala frågor

De flesta konsumenterna vill att varumärken tar ställning i sociala och politiska frågor. Ungefär två tredjedelar (64%) av konsumenter runt om i världen säger att de kan välja att köpa eller bojkotta ett varumärke enbart baserat på dess ståndpunkt i en social eller politisk fråga (Edelman, 2019).

Samtidigt är det, som vi redan vet, viktigt att vara autentisk. Som varumärke gäller det att ta ställning för det ni faktiskt tror på och som är viktigt för er. Konsumenter ser rakt igenom ett fejkat engagemang och är också väldigt benägna att följa upp löften ni gett. 

4. Vikten av att vara konsekvent

Varumärkeskonsistens innebär att varumärket, dess värderingar, image och budskap är konsekvent i alla olika kanaler. Konsumenter uppskattar att företag har ett konsekvent varumärke. En genomgående konsekvent presentation av varumärket har visat sig öka intäkterna med hela 33% (Lucidpress 2019). Något att verkligen fokusera på alltså!

Konsumenter vill lära känna din verksamhet och det bästa sättet att göra det på är genom varumärket. En konsekvent upplevelse av ditt varumärke hjälper kunder att positionera företaget och gör det lättare för dem att komma ihåg varumärket. 

När kunderna känner varumärket kan de också börja lita på varumärket. Att använda en varumärkesplattform hjälper dig att hålla en konsekvent upplevelse av varumärket i alla kanaler där kunder möter varumärket. Eftersom du håller dig till samma budskap får kunderna också en bekräftelse på att du är autentisk. Det blir också lättare för dem att komma ihåg dig. När de ser din logotyp eller andra enheter som kan kopplas till varumärket vet de vad de kan förvänta sig. Därför är det så oerhört viktigt att skapa en trovärdig identitet med starka igenkänningsfaktorer. 

5. Konsumenter fattar köpbeslut baserat på förtroende

Ett köpbeslut är till mångt och mycket ett bevis på det förtroende ett företag har skapat hos konsumenten. Enligt en amerikansk studie är 46% av konsumenterna villiga att betala mer för produkter hos företag som de litar på (Salsify 2022). Detsamma gäller för Storbritannien, Frankrike och Tyskland. 

Konsumenter belönar företag som lyckats bygga ett förtroende. I det långa loppet Och återigen kan vi applicera samma logik som i vår första insikt: om ditt varumärke uppfattas som ärligt och autentiskt kommer det att skapa en relation baserad på förtroende. 

Vilka slutsatser kan vi dra?

Upplevelsen av ert varumärke är summan av allt ni som företag säger och gör. Det är ni själva som formar storyn, känslan och hur uppfattas. Och ni måste kunna visa att ni står för det!

Varumärkesstrategin, era värderingar och ledord måste alltid finnas med i beslutstagandet. Om det glöms bort är det lätt att hamna på villovägar. Då tappar ni snabbt trovärdighet och kommer sannolikt inte att uppfattas som autentiska.

Särskilt under pandemin blev det tydligt hur viktigt det är med ett starkt varumärke. Företag som stod fasta i sina värderingar och kunde fortsätta bygga sin story klarade sig betydligt bättre än andra. Upplevelsen av varumärket spelar stor roll så satsa ordentligt på en väl genomarbetad varumärkesplattform. Varumärkesplattformen ska vara grunden för allt ni gör och säkerställer att ni uppfattas likadant överallt.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.