Vad tror AI-verktyget ChatGPT om hur det kommer att förändra byråbranschen?

2023-01-16 av Oskar Wennberg

ChatGPT är en avancerad teknologi som har möjlighet att revolutionera många branscher, inklusive byråbranschen. Men vilka är de möjliga fördelarna? Och vilka är nackdelarna? Vi lät verktyget svara för sig självt!

För att undersöka hur bra och effektivt ChatGPT är, bad vi verktyget att skriva en bloggartikel om ämnet. Det kändes helt enkelt naturligt och enligt god journalistiskt sed att låta alla komma till tals. Vi experimenterade lite med verktygen och kom fram till följande formulering: ”Kan du skriva en bloggartikel om huruvida ChatGPT är ett hot mot copywriters eller inte samt om hur ChatGPT kommer att förändra den kreativa byråbranschen?”

Här är svaret:

ChatGPT, eller Generative Pre-trained Transformer, är en AI-modell som är utbildad att generera text på många olika språk. Dess förmåga att skapa innehåll automatiskt har väckt frågan om det är ett hot mot copywriters och hur det kommer att påverka den kreativa byråbranschen.

Först och främst, det är viktigt att komma ihåg att copywriting är en kreativ och strategisk process som kräver både färdigheter och erfarenhet. En erfaren copywriter har en unik förståelse för målgruppen, marknaden och budskapet som ska förmedlas. ChatGPT, även om det är en kraftfull verktyg för att generera text, kan inte ersätta den mänskliga kreativiteten och insikten som en erfaren copywriter har. Däremot kan det vara ett bra verktyg för att hjälpa copywriters att generera idéer och skapa utkast till innehåll.

Det är sannolikt att ChatGPT kommer att förändra den kreativa byråbranschen på ett antal sätt. För det första kan det göra det möjligt för företag att skapa innehåll på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. Det kan också leda till att det blir svårare för byråer att differentiera sig genom att erbjuda unika och kreativa lösningar.

Samtidigt kan ChatGPT också öppna upp nya möjligheter för byråer att erbjuda nya tjänster och produkter. Det kan till exempel hjälpa till att automatisera vissa delar av innehållsproduktionen, vilket kan frigöra tid och resurser för byråerna att fokusera på mer kreativa och strategiska uppgifter.

Så medan ChatGPT kan ha en inverkan på branschen, tror jag inte att det kommer att ersätta den mänskliga kreativiteten och erfarenheten som copywriters besitter. Copywriters kommer fortfarande att vara eftertraktade för deras förmåga att förstå och relatera till målgruppen, skapa engagerande innehåll och använda strategiska metoder för att nå affärsmål. ChatGPT kommer snarare att öppna upp nya möjligheter och förändra sättet som innehåll producer”

Ja, och där tog det plötsligt slut, mitt i en mening. Det hände faktiskt flera gånger under vårt lilla experiment och därför kändes det relevant att visa upp här. Samtidigt informerar de om att verktyget är hårt belastat för tillfället vilket förmodligen är anledningen. 

Men oavsett, håller du med om resonemanget i texten? Det låter ganska rimligt. Än så länge är ChatGPT ett verktyg avsett att användas av människor. Vissa uppgifter klarar det av, men andra uppgifter, så som kreativt och strategiskt (och mänskligt) tänkande är svåra att ersätta med teknologi. 

Det tog inte mer 15-20 sekunder för verktyget att generera texten när vi väl hade provat oss fram till formuleringen. Trots att det helt klart finns utrymme för förbättring är det svårt att inte imponeras. Man skulle också enkelt kunna vidareutveckla texten genom att ställa följdfrågor. 

Exakt hur branschen kommer att påverkas i längden får framtiden utvisa. Det ska varje fall bli oerhört spännande att följa!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.