5 tips för att lyckas med byråsamarbete på distans

2023-01-31 av Oskar Wennberg

I den digitala tidsåldern har vi fler alternativ än någonsin när det gäller samarbete. Pandemin har också gjort oss vana vid distanssamarbete. Det har öppnat upp nya möjligheter för dig som ska välja vilken byrå du ska samarbeta med. Tidigare har det för många varit självklart att välja en byrå i samma stad som man själv sitter. Numera märker vi att byråkunder snarare ser hela landets byråer som möjliga samarbetspartners. Och chansen att hitta rätt ökar såklart med ett större urval! 

Oavsett om du arbetar med en byrå för att skapa en ny kampanj eller bara behöver samordna med ett team av distansarbetare finns det vissa steg och strategier som kan hjälpa dig att maximera din framgång när du hanterar ett samarbete på distans. Här är fem tips på hur du framgångsrikt kan hantera ett samarbete på distans.

Skapa tydliga mål och förväntningar

Innan du påbörjar någon form av samarbete är det viktigt att fastställa tydliga mål och förväntningar för alla inblandade. Detta innebär att fastställa måldatum för projektets milstolpar, beskriva vem som är ansvarig för vilka uppgifter och fastställa budget och tidsplan för varje fas i projektet. Se till att också tydligt definiera hur ni ska mäta framgång – oavsett om det handlar om ökad försäljning, ökad varumärkeskännedom eller förbättrad kundnöjdhet – så att alla inblandade kan hålla fokus på att uppnå det önskade resultatet.

Använd effektiva kommunikationsplattformar

God kommunikation är avgörande för ett framgångsrikt samarbete, så se till att utnyttja alla verktyg som finns tillgängliga för dig. Med videokonferensplattformar som Zoom eller Google Hangouts kan du enkelt ansluta ansikte mot ansikte med kollegor oavsett var de befinner sig. Det finns också många samarbetslattformar som Slack eller Asana som gör det enkelt för team att hålla kontakten under hela processen utan att fastna i mejltrådar. Men se till så att alla är bekväma med plattformarna ni väljer och vet hur de förväntas använda verktygen. Annars kan tekniken snarare bli ett hinder för ett smidigt samarbete. 

Utnyttja automatiseringsverktyg

Automatiseringsverktyg kan vara otroligt hjälpsamma när du hanterar ett distanssamarbete med en byrå eftersom de hjälper till att effektivisera processer och säkerställa konsistens i alla kanaler. Om du till exempel använder automatiserade schemaläggningsverktyg kan det bli lättare för teamen att samordna sina kalendrar och se till att deadlines hålls, medan automationsprogram som HubSpot kan hjälpa till att automatisera uppgifter för att generera leads.

Sätt upp regelbundna möten

Det är viktigt att inte bara sätta upp mål utan också att kolla in regelbundet under hela samarbetets livscykel för att se till att alla är på rätt spår och fokuserar på slutmålet. Planera in regelbundna check-ins, antingen vid specifika tidpunkter under veckan eller efter att viktiga milstolpar har uppnåtts för att hålla alla informerade och motiverade under hela processen.

Ge återkoppling med jämna mellanrum

Att ge feedback i rätt tid är nyckeln när man leder ett team på distans, så se till att inte bara ge feedback utan också ge mycket stöd på vägen mot slutförandet av en kampanj eller andra typer av samarbetsprojekt. Genom att göra det kan du bygga upp ett förtroende inom teamet och främja kreativa idéer som kan leda till ett ännu bättre slutresultat. 

Slutsats

Det funkar alldeles utmärkt att köra byråsamarbeten på distans men det krävs ofta ytterligare planering, samordning och kommunikation för att projekten ska kunna löpa smidigt från början till slut – särskilt när man samarbetar med en extern partner som en byrå. 

Genom att dra nytta av tekniska verktyg som videokonferensplattformar, automatiseringsprogram och meddelandetjänster kan du som marknadschef framgångsrikt hantera dina distanssamarbeten från början till slut och samtidigt behålla kontrollen över dina projekt på vägen! 

Genom att implementera dessa fem tips i ditt arbetsflöde kan du se till att ditt nästa samarbetsprojekt går smidigt från början till slut!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.