Svenskarna och internet: så har coronapandemin förändrat våra digitala beteenden

2020-12-17 av Oskar Wennberg

Företag som satsar på att selektivt minska kostnader genom att fokusera på effektivisering samtidigt som de investerar i framtiden genom att spendera pengar på marknadsföring och utveckling är de som kommer ut som vinnare på andra sidan krisen.  

Men för att kunna fatta rätt beslut gäller det att förstå hur målgruppens beteende har förändrats till följd av krisen.

I veckan publicerades den senaste upplagan av Svenskarna och internet, som ges ut av Internetstiftelsen. Vi har valt ut några intressanta siffror som visar hur beteendet har förändrats av coronapandemin.

31% använder internet mer eller mycket mer än innan pandemin. Bara 2 procent av de tillfrågade menar att de börjat använda internet i lägre utsträckning under pandemin. Av de som använder internet mindre har flera personer svarat att de valt att dra ner på sociala medier för att ”försöka leva i den riktiga världen”.

Hemjobb fungerar bra!

8 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra.

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden.

1 av 10 har haft digital AW för första gången 🥳🍻

E-handeln fortsätter att växa

Årets julhandel blir annorlunda än tidigare år. Betydligt fler klappar kommer att handlas på nätet i jämförelse med tidigare år. Men e-handeln har påverkats positivt under hela pandemin.

Nästan 9 av 10 (87%) internetanvändare uppger att de har e-handlat under pandemin.

2 procent svarar att de har e-handlat något för första gången och en fjärdedel (24%) uppger att de har e-handlat mer än tidigare.

Nära 6 av 10 (58%), har e-handlat i samma utsträckning som tidigare.

3 procent har under pandemin dragit ner på sina köp online och e-handlat i lägre utsträckning än tidigare.

Flest nya e-shoppare återfinns bland de allra äldsta 76+ år.

Playtjänster har gått om traditionell TV

31% av internetanvändarna tittar på Youtube dagligen

När mätningen gjordes 2019 var traditionell TV fortfarande störst. Men nu har playtjänsterna sprungit förbi. De ökade med med 8 procentenheter och hela 89% av de tillfrågade använder playtjänster. Motsvarande siffra för traditionell TV är 85%.

Poddar är det mediet som har ökat mest under pandemin.  Sedan 2019 har lyssnandet ökat med hela 13%. Samtidigt är traditionell radio det enda medieslaget som faktiskt minskat. Från Q3 2019 till Q3 2020 minskade lyssnande med 7 procentenheter.

Facebook är fortfarande störst

9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social nätverksplats och bland de är Facebook störst. Hela 58% av internetanvändarna använder Facebook dagligen.

Samtidigt knappar Instagram in. Om man ser till det dagliga användandet är det Instagram som ökat mest sedan 2019. 50% besöker Instagram varje dag, vilket är en ökning med 4 procentenheter under pandemin och hela 11 procentenheter sedan 2019.

De sociala nätverk som i jämförelse vuxit mest under pandemin är Instagram, Linkedin och Tiktok. De tre har vuxit med 5 procentenheter sedan Q3 2019. Strax efter kommer Snapchat och Pinterest som har ökat med 4 procentenheter.

Personer som studerar har ökat sin närvaro på flera andra sociala medier under pandemin. Allra störst är ökningen på Twitter med 9 procentenheter. Cirka 4 av 10 studerande använder också Tiktok Q3, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan Q1.

De äldsta i samhället tycks ha haft mer nytta av de sociala möjligheter som finns på internet. Kanske eftersom de i många fall varit fysiskt isolerade då de tillhör en riskgrupp. 37 % av pensionärerna som använder internet uppger att de känner sig mer sociala av skärmtid.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.