Svenskarna och internet: Så använder vi sociala medier i Sverige

2022-10-13 av Oskar Wennberg

Det är dags igen! Internetstiftelsen har släppt årets upplaga av Svenskarna och internet. Vi har grottat ner i den delen av undersökningen som berör sociala medier.

84% av Sveriges internetanvändare använder sociala medier dagligen. Äldre personer som är födda på 40-talet eller tidigare har minskat sitt användande något. Samtidigt har de yngsta användarna, födda på 10-talet, ökat sitt användande. Men på det stora hela har inga större förändringar skett sedan förra årets undersökning när det gäller användandet generellt. 

Youtube är störst av alla sociala medier – men minskar något

Jämfört med förra året har användandet av Youtube minskat något sett till alla internetanvändare i Sverige som är över 8 år. Men plattformen är fortfarande den som används mest.

 • 79% har använt Youtube någon gång de senaste 12 månaderna (81% 2021).
 • 53% använder Youtube varje vecka (56% 2021).
 • 34% använder Youtube varje dag (35% 2021).

Youtube används i stort sett av alla generationer. Allra flest användare hittar vi dock bland 90,- och 00-talister som nästan alla har använt Youtube någon gång under året. Det dagliga användandet är 50% bland 90-talister och 65% bland 00-talister. 56% av 10-talister använder Youtube dagligen och 88% har använt det någon gång under året. 

Användandet sjunker succesivt uppåt i åldrarna. Bland 20-, och 30-talister är det dagliga användandet 7% och andelen som använt Youtube någon gång under året är 26%. 

Youtube är, tillammans med Twitter, Reddit och Twitch, mer populärt hos män än kvinnor. 82% av männen i Sverige har använt Youtube någon gång under året och motsvarande siffra för kvinnor är 75%. 

TikTok – Inte så stort som man kanske kan tro

Med tanke på hajpen kring TikTok trodde varje fall jag att användandet skulle ha ökat rejält i år. Men ibland lever verkligheten inte upp till dikten. För användandet har faktiskt inte ökat särskilt mycket alls. På frågan om vilka sociala medier respondenterna använt såg det ut såhär för TikTok:

 • Minst någon gång senaste 12 månaderna: 20% (19% 2021).
 • Minst varje vecka: 15% (13% 2021).
 • Varje dag: 12% (10% 2021).

Innebär det att TikTok inte är värt att satsa på? Det beror på! Vill du nå en yngre målgrupp är det nog snarare ett måste att ha med TikTok i mediemixen. Bland de yngre generationerna ser användandet ut på följande vis:

 • Över hälften (52%) av 00-talisterna använder TikTok dagligen och ungefär två tredjedelar (66%) har använt TikTok någon gång under året. 
 • 30% av 10-talisterna använder TikTok dagligen och 42% har använt det någon gång under året.
 • 15% av 90-talister använder TikTok dagligen och 28% det senaste året. 

TikTok är något större bland kvinnor (21%) än hos män (18%). 

Facebook ratas av de yngsta

Det generella användandet av Facebook är i stort sett helt oförändrat. Den enda lilla förändringen är att det dagliga användandet har minskat med en procentenhet, från 54% till 53%. I övrigt är siffrorna samma som 2021: 62% använder Facebook minst varje vecka och 71% har använt Facebook minst någon gång de senaste 12 månaderna.

Tittar vi närmre på årskullarna ser vi att användandet av Facebook peakar bland 90-talister, men att användandet sedan sjunker drastiskt hos 00-, och 10-talister. Hela 52% av 20-, och 30-talisterna har använt Facebook senaste året och 35% är inne dagligen. Användandet ökar sedan successivt genom årskullarna upp till 90-talisterna varav hela 93% har använt Facebook senaste året och 70% är inne dagligen. Men sedan händer alltså något. För när det kommer till 00-, och 10-talister slår sjunker användandet snabbt. Bara 50% av 00-talisterna har använt Facebook senaste året och ynka 19% är inne dagligen. Bland 10-talisterna är det 0% som är inne dagligen, vilket förmodligen har att göra med att de är för unga för att skapa ett konto enligt Facebooks egna rekommendationer. 

Instagram är störst bland 90-talister

Det dagliga användandet av Instagram har ökat något sedan förra året, om än väldigt lite. Såhär svarar respondenterna kring hur ofta de använder Instagram: 

 • Minst någon gång senaste 12 månaderna: 64% (64% 2021).
 • Minst varje vecka: 55% (54% 2021).
 • Varje dag: 46% (48% 2021).

Vilka är det då som använder Instagram? Störst är Instagram bland 90-talister. 72% av dessa använder Instagram dagligen. Plattformen är även populär bland 80-, och 00-talister där 63% av respektive grupp är inne dagligen. Nästan hälften 60-, och 70-talisterna använder också Instagram dagligen. 

Även Instagram är mer populärt bland kvinnor än bland män. 72% av kvinnorna har använt Instagram de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra bland männen är 56%. 

Snapchat används dagligen av 76% av 00-talister

Jämfört med YouTube, Facebook och Instagram är användandet av Snapchat fortfarande förhållandevis litet. Som med de övriga plattformarna är den generella användningen i stort sett oförändrad:

 • Minst någon gång senaste 12 månaderna: 64% (64% 2021).
 • Minst varje vecka: 55% (54% 2021).
 • Varje dag: 46% (48% 2021).

Men tittar vi närmre på vilka det är som använder Snapchat finns det en del intressanta saker för marknadsförare som vill nå specifika åldrar:

 • 76% av 00-talisterna använder Snapchat dagligen och 86% har använt det någon gång under det senaste året.
 • Bland 90-talister är det dagliga användandet 43% och 67% har varit inne någon gång under det senaste året. 
 • När vi kommer till 80-talisterna sjunker det dagliga användandet markant ner till 17% och bara 34% har använt Snapchat någon gång under det senast året. 
 • Bland 10-talister är det 30% som använder Snapchat dagligen och 42% som varit inne någon gång under det senaste året. 

41% av kvinnor och 34% av män har använt Snapchat senaste året. 

Nästan bara 10-talister använder Roblox

Roblox är en social gaming-plattform i metaverse som spelas online tillsammans med andra spelare. Det finns möjlighet att chatta, skicka meddelanden, bli vänner, byta saker med andra spelare och gå med i grupper. Som bekant anser många att metaverse är framtiden inom sociala medier. 

Bland 10-talister har hela 62% använt Roblox någon gång under det senaste året och 26% använder det dagligen. 

Roblox har 55 miljoner dagliga användare globalt och flera varumärken har börjat använda Roblox som ett marknadsföringsverktyg. Däribland Nike, Chipotle, Spotify och Ralph Lauren. 

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.