Behöver du en ny digital strategi? Så lyckas du med byråvalet

2022-12-01 av Oskar Wennberg

Att driva företagets digital närvaro framgångsrikt är en av svenska marknadschefers allra största utmaningar. Bakom nästan alla digitala framgångssagor står en genomtänkt digital strategi. Men hur lyckas man egentligen med byråvalet?

Vad är en digital strategi?

Svaret är kanske inte enkelt som man hade önskat. Det beror på helt enkelt. I vissa sammanhang kan begreppet omfatta allt som är digitalt; affärssystem, bokningssystem, utveckling av egna digitala produkter osv. I andra sammanhang utgår man primärt från ett marknadsföringsperspektiv när man pratar om en digital strategi. 

Utifrån ett digitalt marknadsföringsperspektiv ska den digitala strategin besvara ett antal frågor som du säkert känner igen: 

Varför? 

Vad är syftet och målen med er digitala närvaro?

Vem? 

Vilka ingår i din målgrupp? Hur tänker och agerar de?

Vad? 

Vad ska ni göra för att uppnå era mål?

Var?

I vilka kanaler ska ni synas?

När? 

Beroende på hur målgruppen ser ut kan olika tider på dygnet, veckan eller månaden för era aktiviteter spela stor roll för resultatet. 

Hur? 

På vilket sätt ska du leda målgruppen genom kundresan mot era mål?

En digital strategi kan omfatta mycket mer än listan ovan. Därför är det viktigt att du tänker till innan du börjar leta byrå.

Börja med att definiera omfattningen

Att definiera vad den digitala strategin ska omfatta är alltså det första du måste göra inför din byråvalsprocess. Att tidigt definiera omfattningen hjälper dig att bedöma vilka byråer som är relevanta. Dessutom underlättar det för byråerna som ska ta fram offerter till dig att uppdraget är tydligt avgränsat. 

Självklart kan det vara svårt att på förhand definiera alla detaljer och det är heller inte ditt jobb, det är byråns. Men måla upp med stora penseldrag vad du förväntar dig. Var också tydlig med att du vill ha feedback på omfattningen av byråerna som du väljer mellan. Be byråerna att komplettera din lista om de anser att det är nödvändigt.

Beskriv dina mål

Vilka målsättningar finns kopplade till den digitala strategin? Fler kunder? Större räckvidd? Fundera över vilka KPI:er som är viktiga för era att mäta.

Sätt en budget

Hur mycket får utformningen av den digitala strategin kosta? Genom att sätta en budget tidigt säkerställer du att du får förslag inom samma prisklass. Om du har tänkt fortsätta med samma byrå för implementering och utförande är det också bra att kommunicera budget för detta i ett så tidigt skede som möjligt. Kanske kan byråerna komma med värdefull feedback kring fördelningen av budget?

Tänk långsiktigt

Idag behöver du ta fram en ny digital strategi. Men hur ser behoven ut framåt? Vilka kompetenser kommer du att vara i behov av för genomförandet av strategin? Genom att ta höjd för framtida behov i din byråvalsprocess kommer du att spara både tid och pengar.

Att ha en solid strategi i grunden för dina digitala insatser är det närmsta du kommer en garanti för framgång. Var noggrann när du väljer digitalbyrå, säkerställ att relevanta kompetenser finns på plats och att byrån har erfarenheten som krävs. 

Lycka till!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.