Så skapar du en kravprofil för ditt byråval

2021-09-06 av Oskar Wennberg

En kravprofil hjälper dig att filtrera kandidater i researchfasen och är ett viktigt verktyg i själva byråvalsprocessen. Ju noggrannare du gör kravprofilen, desto bättre blir dina chanser att lyckas med byråvalet.

Att ge sig ut på byråjakt utan att ha tänkt igenom vilka krav (kravprofil) du har på din nya partner är lite som att köra bil med ögonbindel – det kommer antagligen att sluta illa.

Kravprofilen är inte bara ett dokument som beskriver vilka kompetenser du eftersöker. Den ska också hjälpa dig att minimera olika risker med ditt val av byrå, som till exempel bemanning och ekonomi.

När du utformar din kravprofil, tänk inte bara på de behov du har just nu. Tänk också framåt. Vad kommer du att behöva om 1 år? 3 år? Genom att tänka framåt ger du dig själv möjligheten att välja en partner för lång tid framöver.

En kravprofil ska beskriva de krav ni har på den tilltänkta byrån och ska besvara följande frågor:

 • Var ska byrån finnas rent geografiskt?
 • Vilka krav har ni avseende finansiell stabilitet?
 • Vilka konkurrenter kan ge upphov till intressekonflikter? Om potentiella byråer har någon utav era konkurrenter som aktiva kunder, utesluter det då ett samarbete med de byråerna?
 • Är storleken på byrån viktig? På vilket sätt?
 • Vilka discipliner ska byrån hantera?
 • Vilka kulturella aspekter är viktiga för er?
 • Vilken nivå av erfarenhet av att arbeta med kunder inom samma bransch krävs? På byrån och hos arbetsgruppen. Detta är viktigt eftersom byråbranschen är dynamisk och människor flyttar på sig kontinuerligt.
 • Vilken nivå av kunskap om målgruppen krävs?
 • Vilken geografisk förmåga krävs av byrån? Sverige? Norden? Europa? Världen?
 • Vilka nyckelkompetenser krävs i arbetsgruppen?
 • Vilka personliga egenskaper är viktiga hos personerna i arbetsgruppen?
 • Finns det särskilda arbetssätt, projektmetoder eller liknande som är krav?
 • Övriga krav som är avgörande för genomförandet av uppdraget

Rangordna sedan kraven efter vad som är viktigast. Det kommer hjälpa dig i bedömningen av byråerna du sedan ska utvärdera RFI:erna i nästa steg av din byråvalsprocess. Läs mer om hur du får ut mest av din RFI (Request for Information) här.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.