TikTok ökar bland små och medelstora företag – och resultaten talar för dig själva!

2022-06-22 av Oskar Wennberg

Små och medelstora företag (upp till 1000 anställda) utgör 99,9% av det amerikanska affärslandskapet. Hello Alice, ett företag som hjälper små och medelstora företag, har undersökt hur dessa företag använder digitala plattformar för att driva tillväxt. Egentligen är hela rapporten intressant, men delarna som rör TikTok sticker ut extra mycket. 

Rapporten bygger på en enkätundersökning som har besvarats av företag från hela USA inom flera olika branscher och de har lyckats identifiera tre nyckeltrender:

  • Små och medelstora företag prioriterar överkomliga priser när de beslutar vilka digitala plattformar de ska satsa på. 
  • Kreativ storytelling är en växande viktig faktor när det kommer till vilket värde som plattformen bidrar med till företaget.
  • Fokus flyttas från traditionella plattformar som Facebook och Instagram till alternativ som YouTube och TikTok. 

Rapporten visar att företagen känner en överväldigande optimism för TikTok som en plattform för digital marknadsföring. För att bättre förstå den här optimismen har Hello Alice djupdykt i företagens perspektiv och erfarenheter av att använda TikTok. De har tittat på hur företagen använder såväl organisk som betald marknadsföring av sina produkter och tjänster. 

De viktigaste upptäckterna i rapporten sammanfattar vi här:

  • 58% av företagen som använder TikTok tror att plattformen har påverkat verksamheten positivt på en rad olika sätt; mer synlighet, högre reach och engagemang, tillväxt och professionell utveckling. 
  • Små och medelstora företag som använder TikTok är mer optimistiska om sin framtid jämfört med de som använder andra plattformar. 78% av de som för närvarande använder TikTok planerar att öka sin investering. Det är 11% mer än för någon annan plattform. Dessutom planerar 59% av företagen som inte använder TikTok idag att börja använda plattformen. Av företagen som använder betald annonsering på TikTok planerar 84% att behålla eller öka sin budget på plattformen i år. 79% tycker att TikTok är lika värdefullt eller mer värdefullt än andra digitala plattformar.
  • Företagen som använder TikTok är nöjda med målgruppen som de hittar där. 70% anser att målgruppen är diversifierad och 59% uppfattar målgruppen som nyfikna på att upptäcka nya produkter, tjänster och varumärken. 
  • Plattformar som stödjer kreativitet och en koppling med målgruppen är tilltalande för företagen. Egenskaperna som är ”enkla att använda” (73%) och ”roliga att använda” (81%) som förenklar för användaren att skapa dynamisk styrotelling i en rad olika format på TikTok är mest tilltalande. 
  • Överkomliga priser och ROI är högsta prioritet. En majoritet av företagen som som använder de olika plattformarna är nya eller växande företag med begränsade resurser och primärt fokus på omedelbar ROI. Hela 45% av företagen gör ingen betald annonsering utan litar helt och hållet på organiska spridning. Många företag tycker att TikTok fungerar bra för just det syftet. Samtidigt visar rapporten att Facebook och Instagram är de plattformar som är mest prisvärda och effektiva när det kommer till betald annonsering. 
  • Word of mouth gör att TikTok växer bland företagen. Av de fem plattformarna som undersöktes  – Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok och YouTube – hade TikTok den högsta andelen företag som sa att de planerade att börja använda TikTok som ett resultat av att andra företag har sagt att plattformen är effektiv. 

TikTok må vara kontroversiellt, särskilt när det kommer till sekretess och behandling av personuppgifter, men faktum är att det växer. Företagen som använder det verkar dessutom skapa fina resultat. 

TikTok möjliggör kreativ storytelling

TikTok möjliggör kreativ storytelling

Storytelling är ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg eftersom det ger en möjlighet att visa sina värderingar, personlighet och kreativitet, utöver bara produkter och tjänster. Studier som gjorts nyligen har visat att konsumenter söker den här typen av mer personaliserat innehåll från varumärken. Därför borde små och medelstora företag satsa på digitala plattformar som möjliggör för dem att berätta sina unika stories på ett innovativt och engagerande sätt för att på så sätt dra nytta av den trenden. 

Har du inte undersökt hur ditt företag kan dra nytta av TikTok så börjar det nog bli dags! Behöver du hitta en digitalbyrå som kan hjälpa dig att komma igång? Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig!

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.