Konsten att hantera flera byråsamarbeten

2020-10-27 av Oskar Wennberg

Den teknologiska utvecklingen som har lett till att vi människor har förändrat våra beteenden har också lett till en helt ny flora av kompetenser och byråer. Idag är det nästintill omöjligt att hitta all den kompetens du behöver för att genomföra din strategi under en och samma byrås tak. Därför ser vi en trend i att flytta viss kompetens inhouse. Men oavsett om du gör en del inhouse eller outsourcar det mesta så är chansen stor att du måste samarbeta med flera olika byråer.

Att parallellt underhålla flera olika relationer och samtidigt säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av varje enskild byrå är en utmaning. Det ställer stora krav på dig som beställare och för att lyckas. Du måste en tydlig plan för varje byrå, för hur kommunikationen er emellan ska fungera och för hur du vill att samarbetet byråerna emellan ska se ut. Om du saknar en plan riskerar du att hamna i situation som handlar om budgetstrid byråerna emellan, strategier som går tvärs emot varandra och kommunikation som inte alls är så stringent som var målet från början.

Visst låter det som en mardröm? Tyvärr är det alldeles för vanligt och gynnar varken dig eller byråerna. Så, vad ska du göra för att lyckas?

1. Definiera dina krav och förväntningar

Fundera över er strategi. Titta både ett och två år framåt. Vilka kompetenser krävs för att genomföra strategin och uppnå era mål? Tänk också på vilka erfarenheter som kan tillföra extra värde till er organisation och definiera alla dina förväntningar på dina byråsamarbeten. Oavsett om du ska välja nya byråer eller se över dina befintliga samarbeten är det en grundförutsättning att du har koll på vad du behöver hos en byrå.

2. Se över befintliga samarbeten

Eftersom du nu har en tydlig bild över vad som krävs för att genomföra din strategi kan du påbörja en genomlysning av dina befintliga samarbeten och jämföra med din lista över krav. Är det något som saknas? Är det något som kan bli bättre eller behövs helt nya byråer? Kanske finns det saker du kan eller bör göra inhouse?

3. Var tydlig i din kommunikation

Oavsett om du behöver hitta nya byråer eller om dina befintliga samarbeten täcker in dina behov måste du vara tydlig i din kommunikation. Varje byrå måste veta precis vad som förväntas av de och få en tydlig budget att arbeta med. För att skapa harmoni och ett positivt arbetsklimat är regelbundna möten där ni alla träffas för att följa upp mål och planera aktiviteter framåt ett smart arbetssätt. Gruppen lär känna varandra bättre och det är fortsatt tydligt vilka förväntningar som finns på respektive byrå.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.