Implementering av strategi – Varför misslyckas så många?

2020-10-26 av Oskar Wennberg

Företag satsar hundratusentals kronor på att formulera nya strategier. Men när det är dags att implementera strategin är det många som misslyckas. Varför?

I ett avsnitt av Digitala Marknadsföringspodden gästar Pontus Staunstrup för att prata om content marketing. Bland flera intressanta saker pratar han om vikten av att implementera strategin på rätt sätt.

Det kan inte nog understrykas. Det finns undersökningar som visar på att allt från 50 – 90 % misslyckas med sina strategier. Men varför är det så då? Vi har listat tre av de vanligaste anledningarna till varför företag misslyckas med att implementera strategin. Här är misstagen du ska undvika!

1. Tåget har gått men människorna står kvar på perrongen

För att lyckas implementera en ny strategi krävs det att alla som berörs av strategin är med på tåget. Det enklaste sättet att få med sig hela teamet är att involvera alla så tidigt som möjligt i processen.

Att som ledning för ett företag mejsla fram en strategi bakom stängda dörrar för att sedan dumpa den i knäet på personalen när den är färdig är kanske det enskilt största misstaget man kan göra. Ändå händer det hela tiden.

Men om man involverar medarbetarna på ett tidigare stadie ökar sannolikheten för att de ska ta till sig den färdiga strategin – de har ju trots allt varit med och skapat den och det kommer inte som en överraskning.

2. Dålig kommunikation

När en ny strategi ska kommuniceras ut till organisationen är det viktigt att allt kommuniceras på rätt sätt. För att strategin ska kunna utföras behöver organisationen förstå vad strategin innebär både för organisationen i stort och för den enskilde individen.

Det är sannolikt att den nya strategin innebär helt nya målsättningar. Dessa måste vara tydligt formulerade och du som är ansvarig för att implementera strategin måste säkerställa att medarbetarna har uppfattat målen på det sätt dom avses.

Du måste också säkerställa att varje enskild medarbetare förstår hur de ska anpassa sitt arbete efter den nya strategins innehåll.

3. Avsaknad av planering

För att lyckas med implementering av en strategi krävs planering. Inledningsvis behöver du en plan för kommunikationen så att du undviker föregående punkt på listan. Sedan behöver en plan som tar hänsyn till vilka delmål ni ska uppnå för att säkerställa att ni är på rätt väg.

Du bör också inkludera regelbundna möten för att samla in feedback och uppdatera strategin med nya insikter som ni får längs vägen. Det är osannolikt att ni träffar helt rätt på första försöket.

I dagens snabbrörliga värld fungerar det inte att lägga en strategi ena dagen och tro att världen kommer att se likadan ut nästa dag. Därför behöver ni också vara snabbrörliga och anpassa strategin efter hur omvärlden förändras.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.