Hur viktigt är branscherfarenhet för byråvalet?

2020-10-26 av Oskar Wennberg

I jakten på en ny byrå är det för många självklart att börja leta efter en byrå med erfarenhet av kunduppdrag inom samma bransch. Men hur viktig är byråns branscherfarenhet egentligen? Är det alltid en fördel eller kan det rentav vara en nackdel? 

Vi skulle vilja gå så långt som att säga att bara utgå från byråers branscherfarenhet i en byråvalsprocess är ett av de största misstagen man kan göra. Branscherfarenhet kan vara viktigt (särskilt i vissa branscher) men behöver absolut inte vara avgörande. Den som endast lyssnar på byråer med erfarenhet inom den egna branschen väljer att titta på marknaden alldeles för snävt.

Först och främst – byråmarknaden är oerhört dynamiskt. Kompetens flyttar på sig hela tiden och sannolikheten att de casestudier du får presenterade för dig är utförda av den arbetsgruppen som byrån föreslår till dig är relativt liten. En relativt nystartad byrå kanske inte har hunnit samla på sig kunder i din bransch, men kikar du närmre på anställdas CV:n kan du hitta guldklimpar.

Precis som byråmarknaden är dynamisk är garanterat din bransch det också. Därför kan du också förutsätta att de lyckade strategier och koncept i casestudierna som fungerade för ett par år år sedan antagligen inte fungerar idag. Visst, erfarenheten kan i sig vara värdefull, men en byrås jobb är inte att återskapa gamla idéer och strategier. Det är att förstå hur din bransch, marknad och målgrupp fungerar, och att omsätta den förståelsen i nya idéer, strategier och utföranden som triggar önskade beteenden eller actions.

Som exempel kan vi ta mode. Bara för att byrån vet vilka produkter som är mest lönsamma eller har koll på trender innebär det inte att de har förståelse för hur din målgrupp beter sig online och vad som triggar ett köp. Utan den typen av förståelse blir det väldigt svårt att lyckas skapa något som faktiskt gör skillnad.

Ett tryggare byråval?

Brist på branscherfarenhet kan till och med vara en fördel (. Med nya perspektiv på målgruppen kan du få nya idéer och infallsvinklar, något som kan vara avgörande i den snabbrörliga värld vi lever i.

Samtidigt förstår vi kunder som vill ha branscherfarenhet hos byrån man väljer. Uppstarts- och inlärningsprocessen blir kortare med grundförståelsen för affären, de kommer att förstå fackspråket och kanske har de en del värdefull erfarenhet från arbete med konkurrenter. Det är den trygga vägen att gå.

Snarare än att bara leta efter byråer med branscherfarenhet förslår vi att du också letar efter:

  • Människor på byråer med genuin förståelse och insikter om de utmaningar som ni står inför just nu och ett antal år framåt.
  • Människor på byråer som är genuint intresserade av ditt företag och som vill gå på djupet för att identifiera hur din målgrupp fungerar, och kommer att fungera i framtiden.
  • Byråer som kan reagera snabbt på förändringar i din bransch, på trender och på aktuella händelser. Detta kräver platta organisationer och snabba beslutsvägar.
  • Byråer med arbetsmetoder som du tror på, som skapar förutsättningar för ett fruktbart samarbete och ett arbetsklimat som ni tillsammans kommer att vara effektiva i.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.