Byråkartan: Så skiljer du olika byråer åt

2020-10-28 av Oskar Wennberg

Contentbyrå, reklambyrå, kommunikationsbyrå, digitalbyrå… Epiteten på byråmarknaden är många och det är inte helt lätt att skilja de olika byråerna åt. Dessutom går utvecklingen snabbt framåt och byråer som är på tårna utvecklar sina erbjudanden i samma tempo. 

Det finns såklart ingen exakt mall att passa in olika typer av byråer i. Den ena contentbyrån liknar inte den andra osv. Många byråer har dessutom utvecklats till att bli hybrider mellan olika byråer. Exempelvis genom att en digitalbyrå och en kommunikationsbyrå har slagits ihop.

En metod är att utgå ifrån kundresan när du ska identifiera vilken typ av byrå du behöver hjälp av. Har du utmaningar med hur ditt varumärke uppfattas, dvs. i inledningen av kundresan, är det kanske så att din varumärkesplattform behöver ses över. Vilka byråer är duktiga på varumärke? Naturligt blir att vända sig till en varumärkes- och designbyrå. Men så enkelt ska det väl inte vara? Nej, såklart inte. Bland annat har många reklambyråer, kommunikationsbyråer och contentbyråer också duktiga varumärkesstrateger som kan hjälpa dig med de här frågorna. Du måste alltså börja tänka bort epiteten och börja fokusera på varje enskild byrås unika set up.

För att hjälpa dig en bit på vägen har vi skapat en enkel karta över epiteten och hur deras erbjudanden ser ut generellt sett. Här har vi tagit de vanligaste epiteten och tjänsterna.

Grönt = Tjänsten är en del av byråns kärnerbjudande.

Gult = Många byråer av denna typ erbjuder tjänsten men inte alla.

Rött = Få byråer av denna typ erbjuder tjänsten och det är sällan en del av kärnerbjudandet.

 Klicka på bilden för att göra den större.

Listan kan egentligen göras mycket längre och mer detaljerad. Som sagt, det finns ingen exakt mall men det ger varje fall en överblick över hur byrålandskapet ser ut.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.