Mjuka värden – Avgörande för byråvalet

2020-10-28 av Oskar Wennberg

Hårda värden som krav på kompetens, erfarenhet och storlek kan vara relativt enkla att definiera inför en byråvalsprocess. Svårare är det med de mjuka värdena – känslorna och insikterna. 

För att landa rätt i byråvalet är det avgörande att utvärdera mjuka värden. För att göra detta måste du dels ha definierat vilka mjuka värden du uppskattar hos en byrå men också ha förberett en rad frågor att ställa till byråerna som deltar i pitchen. Det är genom svaren på dessa frågor som du kommer att uppleva om kemin är rätt.

Så, vilka mjuka värden kan och bör man utvärdera? Här är fyra tips:

Kommunikation

Det låter kanske självklart, särskilt inom reklam- och kommunikationsbranschen, men det är det inte. Många samarbeten har fallit på att kund och byrå helt enkelt inte förstår varandra. Viktigast är att du utvärderar personen som kommer att bli er främsta kontaktyta in mot arbetsgruppen, oftast projekt- eller produktionsledaren. Det är den personens jobb att översätta det du briefar till arbetsgruppen och det är därför avgörande att ni förstår varandra.

Flexibilitet

Att arbeta agilt har blivit ett modeord, inte bara för utvecklare. Förutsättningar förändras ofta under ett projekt och då är det viktigt att byrån har rätt metoder för att kunna hantera detta. I en byråvalsprocess bör du därför ta reda på hur byråerna har hanterat förändrade förutsättningar tidigare och hur de skulle kunna göra det för dig.

Problemlösning

Förmågan att lösa problem kan kanske också tyckas självklar för en byrå att besitta. Det är trots allt det de oftast ska leverera. För att utvärdera byråns förmåga att lösa problem är det viktigt för dig att få svar på hur de har arbetat med detta tillsammans med andra kunder. Be därför byrån att tydligt presentera vilken typ av problem de har löst för andra kunder, hur de gick tillväga, vilken lösningen blev och vad resultatet blev.

Nyfikenhet

Medan kommunikation, flexibilitet och problemlösning oftast kan utvärderas genom att du ställer frågor till byrån är nyfikenhet något som byrån måste demonstrera genom ställa frågor till dig. Inför ett ”lära känna”-möte med en ny potentiell byrå bör du därför skicka en agenda till byrån på förhand där du har lämnat utrymme för byrån att ställa sina frågor till dig. Genom frågorna du får kommer du att kunna känna av intresset och om frågorna de ställer är relevanta för uppdraget.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.