Influencer Marketing – Nano, Micro, Macro eller Mega?

2021-09-16 av Oskar Wennberg

Vilken typ av influenser är bäst för ditt varumärke? Nano, micro, macro eller mega?

Influencer marketing har de senaste åren vuxit fram som en av de hetaste trenderna inom marknadsföring på sociala medier. Rätt utfört är det en väldigt effektiv marknadsföringsmetod, som både ökar varumärkeskännedom och driver försäljning. Men det gäller att tänka till.

Det är inte så enkelt som att bara säga att störst är bäst. För att lyckas är det av yttersta vikt att du förstår vad ditt varumärke behöver, att du känner din målgrupp och att du med omsorg väljer dina influencers baserat på det.

Influencers delas vanligtvis in i fyra olika storlekskategorier; nano, micro, macro och mega. Vilken som passar dig beror på vilket syfte du har med din marknadsaktivitet.

Nano: 500 – 1000 följare

Nano-influencers karaktäriseras av att de har det minsta antalet följare av de olika typerna. Eftersom de har ett så litet antal följare är engagemanget ofta väldigt högt. I många fall känner de till och med sina följare personligen. Det betyder att förtroendet mellan influencer och följare är högt, vilket ger det höga engagemanget. Nano-influencers är ofta relativt lokala eller nischade mot ett specifikt ämne.

Micro: 1000 – 10 000 följare

Experter inom ett ämne, nischade och med ett högt engagemang. Micro-influencers skriver eller pratar passionerat om sitt ämne och har arbetat upp en hög trovärdighet. Tack vare sin höga trovärdighet har micro-influencerns följare en stor lojalitet och engagerar sig i innehållet som skapas.

Macro: 10 000 – 100 000 följare

Tänk medelstora bloggare, idrottspersoner eller mer välkända nischade influencers. Macro-influencers har också ett högt engagemang, även om det ofta är lägre ju fler följarna är. Autenticitet och trovärdighet är nyckelfaktorer inom influencer marketing. När du jobbar med influencers av den här storleken kan det vara en utmaning eftersom de ofta har samarbeten med flera olika varumärken och därför inte kan lova ett fullt ambassadörskap. Samtidigt kan du förvänta dig en högre nivå av professionalism eftersom det här är personer som tar sin närvaro på sociala medier på allra största allvar.

Mega: 100 000 + följare

Här finns många nivåer. Men för att generalisera kan vi säga att detta är de stora bloggarna, världskända skådespelare, artister och idrottsstjärnor. Hos mega-influencern får du en stor räckvidd, men engagemanget hos följarna är inte lika högt som inom de andra kategorierna.

Sammantaget är det viktigaste att du verkligen funderar över vad just ditt varumärke behöver och vad du vill uppnå med influencer marketing. Var smart och välj influencers utifrån ditt syfte, så har du rätt förutsättningar för att lyckas.

Sammanfattning

Det är ingen lätt uppgift att välja vilka influencers man som varumärke ska samarbeta med. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din budget är det viktigt att du utgår från vilket syfte samarbetet har och vad ditt varumärke verkligen behöver.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.