Hållbarhet: detta förväntar sig konsumenter av företag

2022-09-15 av Oskar Wennberg

Kantars Sustainability Sector Index visar konsumentattityder gentemot en hållbar livsstil i 32 länder. Sverige är ett av länderna som är med och rapporten är baserad på över 30 000 intervjuer.

Fem nyckelområden för att uppfattas som progressiv

Även om utmaningarna kan skilja sig åt i olika branscher kan Kantar visa på ett mönster för vad konsumenter anser är ett progressivt företag. Marknadsföring av hållbarhetsinsatser är sannolikt mindre effektiv om du inte kan demonstrera handlingskraft inom fem nyckelområden. Att visa att företag står för progressiva värderingar är avgörande för att lyckas. 

De fem nyckelområdena baserar sig på FN:s 17 globala mål och är enligt rapporten:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • God hälsa och välbefinnande 
  • Bekämpa klimatförändringarna
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Biologisk mångfald (Hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald)

Fokusera på att minska avfall

Att minska avfall är särskilt viktigt inom branscher som mat, detaljhandel, mode och hygienprodukter.

47% av respondenterna angav att de har slutat köpa vissa produkter eller tjänster på grund av hur de påverkar miljön eller samhället. Bland respondenter som identifierar ”eco-actives” är siffran hela 73%. 

Här är de fyra sakerna konsumenter anser är viktigast att ni som företag gör för att minska avfall: 

43% – Erbjud tjänster som möjliggör hållbara beteenden (exempelvis renovering, reparationer, delning)

41% – Hitta alternativa hållbara material av hög kvalitet att använda i produktionen

38% – Sluta uppmuntra till användning av engångsartiklar

34% – Skapa utbildningsprogram som belyser de sociala och miljömässiga effekterna av matavfall

Att minska avfall är viktigt för konsumenter. Det borde dessutom ligga i företagets egna intresse eftersom det också minskar kostnader. 

Gå i fronten för utfasning av fossila bränslen

Många konsumenter har redan gjort stora livsstilsförändringar för klimatets och miljöns skull. Men som konsument känner man sig ofta maktlös. Därför förväntar sig människor att företag ska ta ett stort ansvar för utfasning av fossila bränslen. 

Pandemin visade hur handlingskraftiga vi kan vara om vi bara vill. Och det är vad som krävs om vi ska nå klimatmålen. Konsumenter förväntar sig att företag ska ta ansvar på en rad olika sätt. 

På frågan om hur företag ska prioritera sitt arbete med att fasa ut fossila bränslen svarade respondenterna såhär:

61% – Använd förnybar energi

55% – Minska koldioxidutsläpp i verksamheten och supply chain

43% – Förbind er till planer med mål för noll utsläpp

38% – Öka energieffektiviteten

37% – Minska energianvändningen

Vill du visa att du menar allvar med hållbarhetsarbetet? Då ska du gå i fronten för utfasning av fossila bränslen. 

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.