4 saker som särskiljer bolagen som är bäst på content marketing

2022-07-13 av Oskar Wennberg

Vad krävs för att göra content marketing riktigt framgångsrik? Självklart kan det variera från bolag till bolag beroende på vilka målsättningar man har. Men det finns faktiskt en hel del saker som särskiljer bolagen som är allra bäst på content marketing.

I rapporten Enterprise Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends: Insights for 2022 har Content Marketing Institute 228 personer med ansvar för content marketing på företag med över 1000 anställda. I rapporten definieras ”top performers” som personer som anser att deras content marketing är mycket eller extremt framgångsrik. 

Det vi ska titta närmre på nu är vad som särskiljer de här extremt framgångsrika marknadsförarna. 

1. De är bra på att mäta hur innehåll presterar

93% av de som är bäst på content marketing säger att de mäter hur innehållet presterar, och 61% säger att de gör ett utmärkt eller mycket bra jobb med mätningen.  Det fortfarande en förhållandevis hög andel av de övriga respondenterna som mäter hur innehållet presterar (78%), men de själva anser inte att de gör ett tillräckligt bra jobb. Bara 36% av de övriga menar att de gör ett utmärkt eller mycket bra jobb med mätningen. 

Att mäta hur innehåll presterar är inte alltid det lättaste, men det är oerhört viktigt. Utan att mäta blir det omöjligt att identifiera förbättringsområden. 

2. De använder content marketing tech

De bästa bolagen är också de som i högst utsträckning använder sig av olika typer av tech-produkter för sin content marketing. Störst skillnader hittar vi inom tre områden: content creation/calendaring/collaboration/workflow, customer relationship management (CRM) och content performance/recommendation analytics.

Content creation/calendaring/collaboration/workflow

89% av de bästa bolagen använder sig av den här typen av verktyg jämfört med 77% av totalen. Att på ett smidigt sätt kunna planera och samordna sitt arbete med content marketing väldigt viktigt för att lyckas. 

CRM-system

62% av de bästa bolagen använder CRM-system jämfört med 50% av totalen. De som presterar alla bäst är också de som har störst fokus på kunderna. Med hjälp av ett CRM-system kan du i högre utsträckning personalisera innehåll och ha koll på hela köpresan. 

Content performance/recommendation analytics

Här hittar vi den största skillnaden mellan de bästa och totalen. 40% av de bästa bolagen använder sig av den här typen av verktyg jämfört med bara 26% av totalen. Det finns en stark koppling mellan mätbarhet och framgång!

3. De särskiljer sitt innehåll från konkurrenternas

Vi vet alla hur mycket innehåll vi bombarderas varje dag. Vill du att ditt bolag ska synas så gäller det att sticka ut. 

72% av de bästa bolagen anger att de alltid eller frekvent särskiljer sitt innehåll från konkurrenternas. Bara 49% av de totala respondenterna säger att de gör samma sak. 

4. De är fokuserade på sina kunder

De bästa bolagen tittar i högre utsträckning på hela kundresan. 70% anser att de tillhandahåller en konsekvent upplevelse genom hela kundresan. Ungefär samma andel (69%) skapar också innehåll baserat på hur resan ser ut, för att tillhandahålla rätt innehåll, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Jämför vi med totalen är det bara ungefär hälften som menar att de tillhandahåller en konsekvent upplevelse genom hela kundresan och skapar innehåll baserat på den. 

De allra bästa bolagen är också bättre på att prioritera sina kunders behov framför bolagets.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.